Ενημέρωση υποβολής εργασιών

Εάν έχετε ήδη υποβάλει την εργασία σας και επιθυμείτε να την αλλάξετε η να την ενημερώσετε, παρακαλούμε συμπληρώστε τον κωδικό υποβολής στο κάτωθι πεδίο, σε άλλη περίπτωση συμπληρώστε την κατωτέρω Φόρμα Υποβολής Εργασιών.
Κωδικός Υποβολής

Φόρμα Υποβολής Εργασιών

Στοιχεία Επικοινωνίας

Πληροφορίες Εργασίας

Παρακαλώ εισάγετε ΟΛΟΥΣ τους συγγραφείς στα παρακάτω πεδία :
Για να προσθέσετε παραπάνω συγγραφείς, πατήστε την ένδειξη [ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ].
Όνομα Επώνυμο Φορέας/Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Παρουσιάζων
1ος συγγραφέας*:  Παρουσιάζων συγγραφέας ΠΡΟΣΘΗΚΗ

*Μόνο μορφή DOC (Word)
* Το μέγεθος του αρχείου δεν πρέπει να ξεπερνά τα 4Mb